Barn og unges forhold til økonomi

Mye av forskningen som er lagt frem den siste tiden viser at økonomien stiger i Norge. Det er fortsatt nedgang i oljesektoren og en del som vil miste jobbene sine fremover grunnet finanskrisen og den nedgangen som hele verden og særlig Europa har fått oppleve de siste årene. Likevel er økonomien sakte på vei til å bygge seg opp igjen og det er atter håp for mange sektorer igjen.

Unge idag har et helt annet forbruk enn sine tidligere generasjoner. Grunnet at svært mange i dette landet har hatt det veldig godt økonomisk i mange tiår så gjør dette også noe med forventningene til de unge idag. Man er godt vant og ønsker å kjøpe seg det som man ønsker seg nå eller i nær fremtid og mange tar derfor opp lån for å understøtte sitt forbruk. Dette går både på vane men også fordi økonomien i landet viser tegn til forsiktig optimisme atter en gang. Dette med å ta opp forbrukslån og dyre kredittlån kan også bli en felle for mange og spesielt om man ikke har opparbeidet seg gode økonomiske vaner som å betale regningene sine i tide og å sette opp et budsjett for hver måned hele året slik at man vet at man betaler det aller viktigste aller først.

Unge mennesker og utfordringer med betaling

“10 prosent av dem under 30 sier at de av og til eller oftere ikke klarer å betale regningene sine.” (https://www.finansnorge.no/aktuelt/sporreundersokelser/husholdningsundersokelsen1/husholdningsundersokelsen-2010/Mange-unge-i-betalingstrobbel/.)

Dette er tegn i tiden som viser at mange unge ikke er gode på å styre sin egen økonomi. Mange økonomer er skremt over statistikken og programmer som “Luksusfellen” er med på å belyse dette temaet.

Hilde Johansen i Finansnæringens Fellesorganisasjon mener at skolen og foreldrene i større grad må på banen for å ta tak i dette tidlig og lære unge helt ned i skolealderen om økonomi og finansielle utfordringer siden det er tøft å etablere seg økonomisk som ung voksen i et stadig mer utfordrende boligmarked og et samfunn med høye kostnader til mat, klær og husleie.

I tillegg så finnes det utrolig mange fristelser i dette samfunnet. Mange ønsker å kjøpe seg dyre klær, flotte møbler til hjemmet og komme seg raskt frem ved å kjøpe seg en god bil men som alle vet koster dette de unge dyrt og ved å bruke mer penger enn de allerede har oppspart eller unnlate å betale regninger kan de risikere å skaffe seg mange innkasso-regninger og enda verre betalingsanmerkninger som gjør dem ute av stand til å kjøpe et hus til seg og familien sin og til og med vanskeligere å skaffe seg en fast og god jobb på grunn av dette.

Heldigvis så finnes det gode løsninger på dette omfattende problemet. Hilde Johansen i Finansnæringens Fellesorganisajon presiserer at gode råd kan være for foreldre å lære barna sine å sette opp sine egne sparemål og belønne dem når de klarer å nå disse målene. Andre gode råd og tips er å snakke med barna sine om økonomi og finans for å forklare hvor masse som går med til å drive en husholdning hver eneste måned slik at de har dette i bakhodet til seinere. Dessuten behøver barn og unge å vite at penger er en begrenset ressurs,derfor er det smart å lære dem å sette opp sitt eget budsjett slik at de vil være bedre rustet når de skal igang med sitt eget liv.

Leave a Reply