Høy inntekt som student gir lavere støtte hos Lånekassen

“Er du student, er det stor sannsynlighet for at du også er kunde i Lånekassen.” (https://www.gjensidige.no/privat/tema/ung-og-godt-forberedt/bank-sparing/lanekassen.)

Mange studenter i Norge velger å ta seg en deltidsjobb ved siden av studiene for å finansiere fritiden sin og helgene sine som student, for det er meget få studenter som klarer å leve på sitt studielån alene. Unntaket er nok de studentene som er økonomiske og som tar seg en sommerjobb i sommermånedene når de har fri fra Høyskolen eller Universitetet som de tilhører.

Maksgrensen for hva man kan tjene før studiestøtten din blir redusert ligger på 162.769 norske kroner tilsammen. Om man tjener over dette i inntekt så vil støtten fra Lånekassen minske med 5 prosent av den delen av beløpet som ligger over inntektsgrensen. Denne summen vil så bli ganget med antall måneder man har mottatt studiestøtte og det er mange som ikke er klar over dette.

I tillegg til dette så vil også andre stipend bli redusert. Dette gjelder forsørgerstipend og ekstrastipend for studentene. Vanligvis så blir 40 prosent av utdanningsstøtten fra Lånekassen omgjort til stipend. Tjener man over grensen så er også ulempen at en større del av utdanningsstøtten din fra Lånekassen vil bli omgjort til lån slik at man vil ha et enda større lån som man skal betale på etter at man er ferdig med en høy utdanning.

For å ta et eksempel fikk så mange som 42.300 studenter redusert sitt utdanningsstipend på grunn av at de enten hadde formue, inntekt eller trygd som overskred disse grensene. I forhold til de av studentene som studerer deltid så vil de bare bli trukket 50 prosent av det beløpet som fulltidsstudentene fikk trukket om man tjener mer enn 162.769 norske kroner, men om man har inntekt over dette som student så klarer man seg økonomisk også mye bedre enn de fleste andre studentene i samme situasjon.

Andre fordeler med å jobbe ved siden av studiene er at man opparbeider seg verdifull arbeidserfaring innenfor den samme sektoren som man skal jobbe i når man er ferdig med studiene sine, eller opparbeider seg erfaring innenfor en annen bransje. Uansett så er dette verdifull kompetanse å ha senere og dessuten skaper man seg gode vaner, blir ofte mer effektiv og disiplinert også som følge av at man blir nødt til å disponere sin tid på en god måte.

Fordelen med å være fulltidsstudent og jobbe i feriene derimot er at man får brukt masse tid og fokus på studiene, blir oftere ferdig med studiene på normert tid og dermed også kommet seg i jobb raskere når man er ferdig. Ulempen med å være fulltidsstudent uten deltidsjobb er at man ikke opparbeider seg den samme arbeidserfaringen og ikke får knyttet de samme kontaktene til mennesker som gjerne blir gode venner av deg og lett kan anbefale deg til potensielle arbeidsgivere på et senere tidspunkt. Utgangspunktet for beregning av basisstøtte fra Lånekassen

er sammen med å tjene under maksgrensen for å få støtte til utdanningen at du bor på hybel eller i kollektiv et annet sted enn familien din og at du står på eksamen, da vil du få 40 prosent av støtten fra Lånekassen omgjort til stipend og dette utgjør en betydelig del av summen.

Leave a Reply