NAV melder om omfattende trygdesvindel

NAV-systemet i Norge som skal støtte opp under de aller svakeste i samfunnet og hjelpe dem som er arbeidsløse å skaffe seg ny jobb blir årlig svindlet for svimlende 8 milliarder norske kroner årlig.

I Bergen er det den siste tiden funnet flere tilfeller der mennesker går sammen for å svindle systemet. De dikter opp fiktive arbeidsplasser og bruker mange andre metoder i tillegg slik at de skal kunne lure til seg penger fra trygdesystemet vårt. Tidligere i år slo politiet til mot en familie på 6 som alle var medskyldige i grovt økonomisk utroskap og for omfattende bedrageri. Ifølge dem som jobber på det såkalte krimsenteret i Bergen utmerker frisørnæringen, renholdsnæringen, byggenæringen og bilpleienæringen seg mest i slike økonomiske saker.

Økonomisk svindel i Norge

Dette nettverket i bilpleieindustrien som ble tatt for økonomisk utroskap klarte faktisk å svindle til seg over to millioner norske kroner på bare et par år. Familien ansatte venner og kjente og familiemedlemmer på høye lønninger uten at de egentlig jobbet i denne næringen i det hele tatt.

I tillegg til å drive med trygdesvindel her i landet så forekommer det også trygdesvindel blant nordmenn som er bosatt i utlandet og ifølge dem som jobber i NAV så kan de fortelle at misbruk av dagpenger er det som forekommer aller mest.

For å motta dagpenger så skal man i utgangspunktet oppholde seg og være bosatt i Norge. Heldigvis så er det flere kontrolltiltak som NAV kan foreta seg om de mistenker at noen benytter seg av dagpenger men likevel er bosatt i utlandet. Blant annet så kan de undersøke om selve meldekortet er blitt sendt inn fra Norge eller fra utlandet og de kan også skaffe seg innsyn på bankkontoen og undersøke om bankkortet brukes i utlandet.

Selv om økonomisk svindel forekommer i stor stil i dette landet så topper faktisk Sverige det landet hvor det blir svindlet aller mest med norske trygdepenger. Det er nemlig mange svensker som kommer hit til Norge for å jobbe men senere flytter tilbake til hjemlandet sitt og får seg en ny jobb der uten å melde fra til NAV om dette. Etter Sverige er det land som Thailand og Spania som ligger veldig høyt på listen over trygdesvindel.

Tilsammen er over 60 personer anmeldt for å ha fått utbetalt trygd fra NAV som egentlig har nytt det gode liv i disse ferieparadisene. Imidlertid så holder NAV fast ved at det skal være lovlig å reise på ferie selv om man får støtte fra NAV men da skal man også gi beskjed om dette først slik at man ikke får støtte for den perioden som man er bortreist på ferie i utlandet.

For nordmenn så er det også mulig å dra til populære og varme Spania for å skaffe seg en god jobb der men da skal man også igjen holde seg til spanske regler og lover for arbeidssøkende personer. For NAV er uansett trygdesvindel meget alvorlig og tapper staten årlig for millioner av kroner. Når i gjennomsnitt hver person som svindler NAV gjør det med stil og får med seg i snitt 230.000 kroner hver så sier dette noe om hvor stort problemet er blitt for NAV.

Leave a Reply