NAV melder om omfattende trygdesvindel

NAV-systemet i Norge som skal støtte opp under de aller svakeste i samfunnet og hjelpe dem som er arbeidsløse å skaffe seg ny jobb blir årlig svindlet for svimlende 8 milliarder norske kroner årlig. I …

Barn og unges forhold til økonomi

Mye av forskningen som er lagt frem den siste tiden viser at økonomien stiger i Norge. Det er fortsatt nedgang i oljesektoren og en del som vil miste jobbene sine fremover grunnet finanskrisen og den …