Barn og unges forhold til økonomi

Mye av forskningen som er lagt frem den siste tiden viser at økonomien stiger i Norge. Det er fortsatt nedgang i oljesektoren og en del som vil miste jobbene sine fremover grunnet finanskrisen og den …